Manuele therapie

Erkend Manueel therapeut door RIZIV

Titel door Vlaamse regering als erkend kinesitherapeut met manuele therapie als bijzondere beroepsbekwaamheid.

  • Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is het behandelen van biomechanische en neuroreflectoire functiestoornissen om daarmee een bijdrage te leveren aan een optimaal individueel functieherstel. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van specifieke “manuele” technieken. Na een kinesitherapeutisch en manueel therapeutisch onderzoek , dat moet leiden tot de stoornis van bewegingsapparaat en indicatiegebied van manuele therapie, wordt de keuze van behandeling bepaald. Zo worden musculaire mobilisatie technieken toegepast die invloed hebben op spieren, zenuwstelsel, bindweefsel en beweeglijkheid. Verder worden er manuele technieken gebruikt zoals triggerpoint-technieken, segmentaal gerichte technieken, stabilisatie-oefeningen, oscillatiebewegingen, tracties(al dan niet ritmisch) en manipulatieve technieken. Dit alles met doel: normaliseren, bevorderen van mobiliteit en motiliteit.

 

  • Neuromobilisaties volgens D.Butler

Dit is het in beweging brengen van zenuwstelsel d.m.v. mechanica m.a.w. zenuwbewegingen en drukveranderingen. Immers ons zenuwstelsel is gemaakt voor beweging. In pathologische situaties is het zenuwstelsel mechano-sensitief. Tevens kunnen we de dysfuncties onderzoeken door neurologische tests. Dit gebeurt door palpatie van zenuwstelsel en uitvoeren van zenuw basis-tests.

  • Medische trainingstherapie

Dit is een oefentherapie waar de patiënt, met of zonder hulp van speciaal ontworpen apparatuur , de oefeningen zelf uitvoert zonder medewerking van de kinesitherapeut maar wel onder permanent toezicht van de kinesitherapeut. Het oefenprogramma is gebaseerd op een klinisch kinesitherapeutisch onderzoek en diagnose. Om de vijf behandelingen wordt het programma getest en eventueel aangepast, dit onder het motto: patiënt moet gezonder zijn en worden na de behandeling dan dat hij/zij was voor het ontstaan van de pathologie.
Positieve elementen :

  • beter functioneren
  • complementair bij passieve technieken
  • rationele aanpak
  • objectieve methoden
  • positieve motivatie

Voorname elementen : doseren van oefenen wat een invloed heeft op spierstelsel, gewrichten, coördinatie en vooral stabilisatie.