Cranio-sacrale therapie

Het craniosacraal systeem

Het craniosacraal systeem is eigenlijk het ‘milieu interne’ voor het centrale zenuwstelsel en is voorwaarde scheppend voor de ontwikkeling, groei en functie van het gehele zenuwstelsel. Door de relatie die het craniosacraal systeem heeft met de verschillende fysiologische systemen, zoals ademhaling, bloedsomloop, zenuwstelsel, endocriene en musculoskeletale systemen vindt er een wederzijdse beïnvloeding plaats. Het craniosacraal systeem is een fysiologisch systeem dat bestaat uit de benige structuren die verbonden zijn met het intra- en extracraniale durale membraan systeem, de cerebrospinale vloeistof of liquor cerebrospinalis (LCS) en de structuren die zorgen voor aanmaak, circulatie en resorptie van deze LCS.

Het craniosacraal ritme

Binnen het craniosacraal systeem en het bindweefsel vindt een beweging plaats die we het craniosacraal ritme noemen. Dit ritme is onafhankelijk van ademhaling en hartslag en is overal op het lichaam te palperen. Dr. John Upledger heeft met een team van andere wetenschappers o.a. de relatie aangetoond tussen dit ritme en de bioechanische beweging van het craniosacraal systeem. Spanningsveranderingen binnen dit fasciaal systeem zullen ook veranderingen in voortgeleiding van het ritme veroorzaken, en oorzaak kunnen zijn van legio klachten in elk van voornoemde systemen. Door CranioSacraal Therapie wordt via de bereikte ontspanning in het fasciaal systeem, waarvan het durale membraan systeem een zeer centraal deel uitmaakt, het lichaam de mogelijkheid gegeven tot herstel van het verloren gegane evenwicht.

De behandelingsmethode

Blokkades binnen het cranio-sacraal systeem

CranioSacraal Therapie is erop gericht blokkades binnen het craniosacraal systeem op te heffen zodat hersenvliezen en de schedelbotten hun natuurlijke bewegingsvrijheid herwinnen en de ritmische beweging hersteld wordt. De schedelbotten zijn hierbij de harde uitlopers van het hersenvlies. Door ze als ankerplaatsen te gebruiken, wordt invloed uitgeoefend op het geheel van het craniosacraal systeem. Door precies en zacht de handen te plaatsen op de schedel of op, om het even welk deel van het craniosacraal complex, kan een ervaren therapeut het ritme met zijn of haar handen waarnemen. Zo kunnen delen of gebieden waar blokkades zich bevinden opgespoord en behandeld worden.

Het ritme en zijn invloed op het lichaam

De behandeltechniek bestaat erin om via een specifiek en licht contact met de structuur in restrictie, het lichaamseigen correctiemechanisme aan te spreken, zodat deze structuur opnieuw in harmonie met zijn omgeving kan functioneren. Het ritme speelt hierin een fundamentele rol als “detector” van dit proces.

Twee methodes

Er zijn in principe twee behandelingsmogelijkheden, die ook gecombineerd worden:
1) Dr. John Upledger ontwikkelde een tien-stappenprotocol, waarin hij een systematische, structurele beoordeling en behandeling van het hele lichaam beschrijft. Bij iedere behandelingsstap neemt de therapeut ter plaatse spanningen in het bindweefsel waar en fasciliteert door ondersteuning de ontspanning.

2) Door zachte aanraking onderzoekt uw therapeut spanningen in uw bindweefsel. Belangrijk hierbij is dat u een voor uzelf zo ontspannen mogelijke lichaamshouding aanneemt. Dit bevordert een goede waarneming van uw lichaam. Door de zachte behandeling van de gespannen gebieden en door uw eigen invoelend vermogen kunnen in de loop van de tijd snelle of geleidelijke veranderingen plaatsvinden. Misschien voelt u in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning of komen er herinneringen boven, die gepaard kunnen gaan met het loskomen van emotionele gevoelens. Ook kan het zijn dat uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen inneemt of bepaalde bewegingen uitvoert. Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect en aandacht van uw therapeut. Hij zal u aanbieden om te praten over datgene wat u waarneemt en voelt. U bepaalt altijd zelf of u daarover wilt praten of niet. Uw therapeut heeft de rol van begeleider-facilitator. Hij of zij begeleidt u bij het onderzoeken naar de betekenis van de spanningen in uw lichaam en helpt u een andere kijk op uzelf en uw klachten te krijgen.

Behandelduur en frequentie

De tijdsduur van een behandeling kan variëren, meestal van drie kwartier tot anderhalf uur. Om uw lichaam de tijd te geven om te reageren op de behandeling, zal de behandelfrequentie niet hoog zijn. Deze wordt in overleg met uw therapeut bepaald.

 

Bron: www.upledger.be